[Bách Hợp – KTT][Vietsub] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh – Kỳ 10

[[Bách Hợp – KTT][Vietsub] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh – Kỳ 10


Sản xuất: App FanJiao
Nguyên tác: Cảnh Ngô, diễn đàn Văn Học Tấn Giang
Chế tác: Hội kịch truyền thanh Light Voice

⚡Tổ chế tác⚡
Giám chế:Mạc Đồng
Chế tác:Hội kịch truyền thanh Light Voice
Biên kịch:Mã Tự Cơ
Đạo diễn:Năm năm cao khảo ba năm bắt chước
Hậu kỳ:Vượng Tử Tiểu Màn Thầu
Hỗ trợ:Nốt ruồi lệ của Kiều Kiều
Hoạ sư:Nông Dân Sơn Tuyền
Mỹ công: Hầu Đầu Cô

⚡Tổ phối âm⚡
Kỳ Ngôn:Thập Tứ Quân
Lục Tri Kiều:Quý Tử Anh
Lục Uy:Thương Xuyên
Tiểu Phán:Thâm Ngữ
Nhóm du khách:Tiếu Nguyệt, Thâm Ngữ

⚡ENDING⚡
Winter Without You – Gloria Kim

⚡VIETSUB⚡
Dịch: Dichaho
Kara ef: Kirena Jang
Timer & Encoder: Nhất Niệm Nhân Gian

➪ Tags: #Bách #Hợp #KTTVietsub #Luôn #Có #Giáo #Viên #Muốn #Mời #Phụ #Huynh #Kỳ

➪ Keyword: phim bách hợp,[vid_tags]

Show Comments (14)